سوالات امتحانات نهایی خرداد 95

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان خرداد 1395 رشته تجربی رشته ریاضی رشته انسانی ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی (3) ادبیات...

سوالات امتحانات نهایی خرداد 94

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان خرداد 1394 رشته تجربی رشته ریاضی رشته انسانی ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی (3) ادبیات...

هفت خان رستم

هفت خان رستم هفت‌خوان نام نبردهایی هفت‌گانه در شاهنامهٔ فردوسی هستند که رستم پسر زال و اسفندیار پسر گشتاسپ آن‌ها را به...

سوالات امتحانات نهایی خرداد 93

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان خرداد 1393 رشته تجربی رشته ریاضی رشته انسانی ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی (3) ادبیات...

سوالات امتحانات نهایی خرداد 92

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان خرداد 1392 رشته تجربی رشته ریاضی رشته انسانی ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی (3)...

ترسناک ترین جاذبه های جهان

ترسناک ترین جاذبه های جهان در همه جای دنیا مکان های عجیبی وجود دارند که بسیار ترسناک هستند و قلب انسان از...

سرچشمه حیات آتشفشانها ؟

سرچشمه حیات آتشفشانها ؟ چگونه حیات بر روی زمین پدیدار شد؟ آیا حیات در جای دیگری از عالم نیز وجود دارد؟ آیا آتشفشانها...

انرژی انواع سنگ ها

انرژی انواع سنگ ها هر یک از سنگهای موجود در طبیعت خاصیتی ویژه و منحصر به فرد دارد. انرژی از امواج کیهانی...