مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی فلزات سنگین در خوراك قزل آلا

  

عنوان: پایان نامه « بررسی فلزات سنگین در منابع و خوراك ماهی قزل آلا »

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 51

این پایان نامه در مورد بررسی فلزات سنگین در منابع و خوراك ماهی قزل آلا می باشد که در 5 فصل آماده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده است. این پایان نامه به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های شیمی ، کشاورزی ، دامپروری و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

نکته: بخش های چکیده، بیان مسأله و فهرست مطالب این پایان نامه را در بخش توضیحات (پایین همین صفحه) ملاحظه فرمائید.

8,600 تومان

توضیحات

چکیده:
تعداد ۳۲ نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهي به منظور اندازه گيري فلزات سرب و آهن در فصلهاي تابستان و پاييز ، در دو نوبت با فاصله ۳ ماه از چهار مزرعه پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان در استان چهارمحال بختياري اخذ شده و مورد بررسي قرار گرفت .
ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه‌هاي آب مزارع مختلف برابر با ۴/۴ ± ۶/۶۰ و ۲/۰ ± ۵/۲ ميكرو‌گرم بر ليتر ، ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه‌هاي خوراك مصرفي مزارع مختلف برابر با۸/۱۸۳ ± ۴/۵۶۳ و۱/۱ ± ۳/۳ ميلي‌گرم بر كيلو‌گرم و همچنين ميزان اين دو فلز به ترتيب در كل نمونه‌هاي ماهي مزارع مختلف برابر با
۹/۳ ± ۷/۸ و۱/۰ ± ۳/۰ ميلي‌گرم بر كيلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادير بدست آمده از دو فلز فوق هيچ‌گونه تفاوت معني‌داري در سطح (۰۵/۰ p <) بين خوراك، ماهيان و آبهاي مختلف مشاهده نشد ولي در كل ارتباط منطقي بين ميزان اين دو فلز در غذا و ماهيان تغذيه شده از همان غذا مشاهده گرديد بطوريكه بيشترين ميزان تجمع فلزات سنگين ياد شده در غذاي كارخانه شماره ۲ و همينطور ماهيان تغذيه شده از اين غذا و كمترين ميزان تجمع اين فلزات در غذاي كارخانه شماره ۳ و ماهيان تغذيه شده با اين خوراك مشاهده شد .
با توجه به استاندارد هاي FAO براي فلزات سنگين و مقايسه آن با مقادير بدست آمده در تحقيق حاضر، ميزان اين فلزات در آب، غذا و عضلات ماهي از حداكثر مجاز پيشنهادي كمتر مي‌باشد. لذا هيچ‌گونه خطري از جانب اين منابع متوجه مصرف‌كنندگان بعدي مثل انسان نيست .

۱-۱- بيان مسأله:

فلزات سنگين به عنوان يك مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدي مي‌توانند زيست انسان و ساير موجودات زنده را به خطر بياندازند. يكي از عمده‌تر‌ين منابع توليد كننده اين عوامل سنگ‌هاي معادن و غبارهاي آتشفشاني مي‌باشند ولي در كنار اينها انسان خود به اشكال مختلف مانند صنايع رنگرزي، آبكاري فلزات و باطري سازي در انتشار فلزات سنگين نقش دارد(۸). حضور اين عوامل در محيط زيست در دراز مدت منجر به كاهش توان توليد مثلي آبزيان ، مشكلات تنفسي و عصبي و غيره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن (تجمع زيستي) و انتقال آنها به مصرف كنندگان بعدي از جمله انسان مي‌تواند عوارض غير قابل جبراني را ايجاد نمايد. يكي از منابع مهم انتقال فلزات سنگين خوراك مصرفي ماهيان پرورشي است كه با اندازه گيري دو فلز سرب و آهن مي‌توان به ميزان حضور اين عوامل در غذا و احياناً بالا بودن آنها بيش از حد استاندارد پي برد. همچنين بررسي ميزان اين فلزات در آب و ماهيان مزارع پرورشي از نظر مقايسه‌اي مي‌تواند راه كار مناسبي در نحوه استفاده از اين منابع آبي و يا حتي ماهيان مورد پرورش در اين آبها به ما بدهد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق
۱-۱- بيان مسئله
۱-۲- اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق
۱-۲-۱- اهداف تحقيق
۱-۲-۲- فرضيات تحقيق
۱-۲-۳- سئوالات تحقيق
۱-۳- روش تحقيق و پژوهش
فصل دوم : كليات تحقيق
۲-۱- فلزات سنگين
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگين
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب
۲-۲-۱- سابقه تحقيقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگي آن در انسان
۲-۲-۲- اثر آلوده كنندگي سرب در آب دريا و ماهيان
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن
۲-۳-۱- سابقه تحقيقات راجع به مسموميت با آهن و اثر آلوده كنندگي آن بر انسان
۲-۳-۲-اثر آلوده كنندگي آهن در آب دريا و ماهيان
۲-۳-۳- مقادير استاندارد پيشنهاد شده آهن و سرب از سوي سازمانها ومحققان
فصل سوم : مواد و روش كار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نياز
۳-۲- روش كار
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات
فصل چهارم : نتايج تحقيق
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها
منابع
چکیده انگلیسی

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “پایان نامه بررسی فلزات سنگین در خوراك قزل آلا”


*

اطلاعات فروشنده