مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه تأثیر پیش تیمار اسپرمیدین روی جوانه زنی

  

عنوان: پایان نامه « تأثیر پیش تیمار اسپرمیدین بر روی جوانه زنی و برخی از فعالیت های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در گیاه گندم دوروم (Triticum durum) تحت تنش خشکی »

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 85

این پایان نامه در مورد تأثیر پیش تیمار اسپرمیدین بر روی جوانه زنی و برخی از فعالیت های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در گیاه گندم دوروم (Triticum durum) تحت تنش خشکی می باشد ، در 5 فصل آماده ، به صورت تحقیقی ، پژوهشی و عملی بوده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده است. این پایان نامه به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های زیست شناسی ، صنایع غذایی ، محیط زیست ، کشاورزی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

نکته: بخش های چکیده ، کلیات ، مقدمه ، تاریخچه و فهرست مطالب این پایان نامه را در بخش توضیحات (پایین همین صفحه) ملاحظه فرمائید.

32,900 تومان

توضیحات

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر پیش‌تیمار اسپرمیدین و پلی‌اتیلن‌گلیکول بر روی جوانه‌زنی و برخی از فعالیت‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در گیاه گندم تحت تنش‌خشکی یک آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۲۰‌ تیمار، سه‌ تکرار در ۶۰‌ واحد آزمایشی در آزمایشگاه گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن واقع در شهرستان تنکابن در سال ۱۳۹۴ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح اسپرمیدین (صفر، ۰۲/۰ ، ۰۵/۰، ۱/۰و ۱۵/۰ میلی‌مولار) و چهار سطح پلی‌اتیلن گلیکول (صفر، ۲-، ۴- و ۵- بار) بودند. نتایج آزمایشات نشان داد که کاربرد اسپرمیدین در سطح ۰۲/۰میلی‌مولار وزن نسبی برگ به میزان ۱۸/۸۹ سانتی‌متر مربع بر میلی‌گرم و پروتئین برگ را به میزان ۵/۱۰۲ میلی‌گرم بر گرم افزایش داد. همچنین کاربرد اسپرمیدین در سطح ۰۵/۰ میلی‌مولار موجب افزایش کلرفیل a برگ به میزان ۹۳/۱۸ میلی‌گرم بر گرم و میزان کربوهیدرات به میزان ۰۳/۲۵ گرم بر صد‌گرم برگ و همچنین فنل‌کل برگ به میزان ۳/۲۰۲ میلی‌گرم بر گرمگردید. اسپرمیدین در سطح ۱/۰ میلی‌مولار نیز موجب افزایش نسبت سطح برگ به میزان ۴۴/۰ سانتی‌متر مربع بر میلی‌گرم گردید. این آزمایش نشان داد که با افزایش سطح اسپرمیدین از میزان کارتنوئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برگ کاسته شد. همچنین کاربرد ترکیب فوق بر جوانه‌زنی گندم اثر معنی‌داری نداشت. تنش خشکی نیز که با کاربرد ترکیب پلی‌اتیلن‌گلیکول در گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت بر بسیاری از صفات تاثیر‌گذار بود. چنان‌که پلی‌اتیلن در سطح ۴- بار کلرفیل‌a برگ را به میزان ۳۳/۱۸میلی‌گرم بر گرمافزایش داد و در سطح ۵- بار نیز باعث افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به میزان ۵۹/۶۵ درصد،فنل‌کل برگ به میزان ۱۴۴میلی‌گرم بر گرم وکربوهیدرات به میزان ۶۵/۱۸ گرم بر صد‌گرم برگگردید. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که افزایش سطح پلی‌اتیلن‌گلیکول منجر به کاهش پروتئین برگ، جوانه‌زنی و کلرفیل b برگ گردید.

کلمات کلیدی: اسپرمیدین‌، پلی‌اتیلن گلیکول ، گندم دوروم.

کلیات و مقدمه

گیاهان موجوداتی حساس می‌باشند که در سراسر چرخه عمر خود همواره با تنش‌های مختلف روبرو هستند. این تنش‌ها بر توسعه و بهره‌وری محصولات گیاهی اثرات منفی گذاشته است و با تغییرات شدید و مکرر آب و هوا و همچنین گرم شدن جهانی کره زمین، به نظر می‌رسد که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر برسد. بنابراین جهت تأمین غذایی جوامع بشری، محصولات مقاوم باید توسعه یافته تا شاهد کمبود مواد غذایی برای این جمعیت رو به رشد نباشیم (Gill and Tuteja).

هرچند در طبیعت، گیاهان برای حفظ بقای خود مکانیسم‌های مختلف برای سازش با این تغییرات محیطی دارند که از آن جمله می‌توان به مکانیسم‌های مورفولوژیکی و تغییرات مولکولی اشاره کرد (دولت آبادیان و همکاران، ۱۳۷۸)، اما استفاده از پیشرفت هایی که در علوم فیزیولوژی گیاهی و بیوشیمی صورت گرفته می تواند به کاهش این آسیب ها کمک شایانی کند (Rahdari and Hoseini, 2013).

گیاه گندم امروزه به عنوان غذای اصلی اغلب جوامع از جمله ایران، یک کالای استراتژیک و راهبردی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است (احمدوند، ۱۳۹۰). هر ساله در قسمت عمده ای از گندم زارهای مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران، وقوع تنش در طول دوره رشد از عوامل اصلی کاهش در عملکرد گندم می باشد (سعیدی و همکاران، ۱۳۹۰).

با اینکه جمعیت ایران یک درصد از جمعیت جهان است ولی ۵/۲ درصد گندم جهان را مصرف می کند که این خود اهمیت این گیاه استراتژیک را در کشور نشان می دهد.

با توجه به ناکافی بودن رطوبت لازم جهت جوانه زنی در لایه‌های سطحی خاک و به دنبال آن تنش رطوبتی در مرحله گیاهچه، یکی از عوامل مهم در عدم استقرار مطلوب گیاهچه در مناطق خشک،تنش‌خشکی می باشد که تاثیر معنی‌داری بر خصوصیات جوانه‌زنی و صفات مورفولوژیک می‌گذارد (جاجرمی، ۱۳۹۱).

ترکیبات پلی آمین که در سلولهای گیاهی یافت می‌شوند، در کاهش اثرات ناشی از تنش موثرند (نوح پیشرو و کلانتری، ۱۳۸۹). این ترکیبات شبه هورمونی در غلظت های بسیار پائین موجب پاسخ بیولوژیکی مناسب گیاه به تنش‌ها می‌شود (سعیدی و همکاران، ۱۳۹۰).

یکی از این پلی‌آمین‌ها اسپرمیدین است که در سلول گیاهی، به آنزیم‌های مختلف متصل است و در پاسخ گیاهان به تنش‌های غیر زیستی مطرح می‌باشد (Anjum , 2011).امروزه یکی از تکنیک‌هایی که بواسطه آن، بذور پیش از قرارگیری در بستر خود در مواجهه با شرایط محیطی به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، آمادگی جوانه‌زنی را بدست می‌آورند، استفاده از پیش تیمار بذر با پلی‌آمین‌ها بویژه اسپرمیدین است (شیخ زاده مصدق و همکاران، ۱۳۹۳).

۱-۱- مبدأ و تاریخچه گندم

اهلی‌سازی گندم یکی از مهمترین وقایع تاریخ بشری است که رفتار تغذیه‌ای انسان را بطور چشمگیری تحت تأثیر قرار داده است. شواهد باستان شناسی موجود در مناطق خاورمیانه ای در آسیا نظیر آناتولی، مناطق کوهستانی سوریه و بالکان که اصطلاحاً کمربند یا هلال حاصلخیزی نامیده می شوند نشانگر آن است که زمان اهلی شدن گندم به حدود ۷ تا ۱۰ هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد (میرشکاری، ۱۳۸۰). در مراکز اولیه اهلی شدن گندم نظیر یونان، ترکیه، ایران، ارمنستان و قفقاز، گندم دیپلوئید اینکرون (Einkron) با نام علمی T.monococcum var.boeticum به وفور مشاهده می شود. گندم تتراپلوئید در مناطق نظیر اردن و اسرائیل پراکنده شده است. شواهد تاریخی از جمله آثار فسیلی سنبلچه‌ها نشان می دهند که اهلی شدن گندم های تتراپلوئید تقریباً ۶۷۰۰ تا ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در منطقه ارمنستان و قفقاز صورت گرفته است و احتمال می‌رود که در طول هزاره چهارم و پنجم پیش از میلاد به مناطق از جمله اروپا شمال ایتوچی و همچنین هندوستان در شرق دنیا انتقال یافته است (Feldman, 1970).

امروزه با استفاده از روشهای ژنتیکی ارقامی با خصوصیاتی نظیر تعداد گلچه‌های بارور، طول و تراکم سنبلچه بیشتر، میزان ریزش بذر پائین، مقاومت بالا به بیماری و ورس و نیز خاصیت کودپذیری بالا معرفیمی‌شوند. مرکز بین المللی اصلاح گندم و ذرت در مکزیک، محل اصلی نگهداری ذخایر ژنی در جهان است. در حالی که مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک واقع در سوریه محل ذخیره و توزیع کننده بانک ژنی گندم های دوروم می باشد (میرشکاری، ۱۳۸۰).

۱-۲- گیاهشناسی گندم

گندم گیاهی تک لپه از تیره غلات (Graminae)بوده و گیاهی یکساله می باشد. گل آذین آن سنبله مرکب بوده و هر سنبله از چند سنبلچه فرعی تشکیل شده که روی محور اصلی گل آذین قرار گرفته اند. گل ها نیز بر روی محورهای فرعی قرار می گیرند.

هر گندم دارای تخمدان منفردی است که در قسمت های فوقانی از قاعده تخمدان سه پرچم (Anther) یا عضو نر خارج می شود. تخمدان بوسیله پوشینه های گلوم، لما و پالئا محافظت می شود. (حقانی، ۱۳۹۰)

معمولاً گندم را به دو دسته گندم بهاره و گندم پائیزه تقسیم بندی می کنند. این دو نوع علاوه بر اینکه دانه هایشان از نظر رنگ، بافت، شکل و … باهم فرق دارد، شرایط رشد و نمو آنها نیز متفاوت است. این دو نوع گندم را در دو زمان مختلف از سال کشت می کنند. دانه‌ها دارای شیاری است که در طول دانه قرار دارد. عمق این شیار در گندم پائیزه زیاد و در گندم بهاره کم است. طرفین شیار در گندم بهاره گرد و در گندم پائیزه گوشه دار است. گندم بهاره برای اینکه به مرحله گلدهی برسد باید به مدت طولانی در معرض هوای سرد قرار بگیرد. اگر گندم پائیزه را در بهار بکارند چون دوره سرما را پشت سر نمی گذارد، نمی تواند گل آذین خوبی تشکیل دهد.

گندم های پائیزه به نسبت گندم های بهاره ریشه های عمیق تر و پر پشت تری دارند که تا ۲۰۰ سانتی متری خاک نفوذ می کنند که این امر ناشی از آن است که گندم های پائیزه فصل رشد طولانی تری دارند (حقانی، ۱۳۹۰). دانه گندم از ۸۱ – ۸۴ درصد آندوسپرم، ۱۴-۱۶ درصد پوسته و ۲-۳ درصد جوانه تشکیل شده است (زارع نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه

کلیات و مقدمه

۱-۱- مبدأ و تاریخچه گندم

۱-۲- گیاهشناسی گندم

۱-۳- خاک

۱-۴- گلدهی و گرده افشانی

۱-۵- آبیاری

۱-۶- ارزش غذایی گندم

۱-۷- ارقام مهم گندم در جهان

۱-۸- گندم دوروم

۱-۹- جوانه زنی و تنش خشکی

۱-۱۰- پلی آمین‌ها

۱-۱۱- اسپرمیدین

۱-۱۲- پیش تیمار بذور

۱-۱۳- ترکیبات فنلی

۱-۱۴- ترکیبات آنتی‌اکسیدان

۱-۱۵- هدف‌ها

۱-۱۶- پرسش های اصلی پژوهش

۱ -۱۷- فرضیه ها

فصل دوم: مرور منابع علمی

۲-۱- تنش خشکی

۲-۲- پلی آمین‌ها و اسپرمیدین

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱- زمان و مکان انجام تحقیق

۳-۲- نحوه اعمال تیمارهای آزمایشی

۳-۲-۱- آماده سازی محلول اسپرمیدین

۳-۲-۱- آماده سازی محلول پلی‌اتیلن‌گلیکول(PEG)

۳-۳- ضد عفونی کردن ماسه

۳-۴- انتقال جوانه ها به محیط کشت ماسه

 ۳-۵- آماده سازی محلول هوگلند

۳ ـ ۳ ـ مواد گیاهی

۳ ـ ۴ ـ صفات مورد ارزیابی

۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ اندازه‌گیری درصد جوانه‌زنی بذور گندم

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ اندازه‌گیری غلظت کلروفیل a ، b و کلروفیل کل و کاروتنوئید در برگ‌های گندم

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ اندازه‌گیری میزان کربوهیدرات در برگ گیاه گندم

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ آماده‌سازی محلول استاندارد کربوهیدرات

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ آماده‌سازی محلول سولفات مس(CuSo4)

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ آماده‌سازی محلول فسفومولیبدیک اسید

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ اندازه‌گیری میزان پروتئین در برگهای گندم

۳ ـ ۴ ـ۴ـ۱ـ آماده سازی بافر تریس

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ آماده سازی سرم آلبومین

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ تهیه معرف‌های A ، B ، C ، D ، E .

۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ اندازه‌گیری مقدار فنل کل گیاه گندم

۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ آماده سازی منحنی استاندارد فنل‌کل

۳ ـ ۴ ـ ۷ ـ اندازه‌گیری میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدان برگ‌های گندم

۳ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱ ـ آماده سازی DPPH

۳ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۲ ـ فرمول اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدان

۳ ـ ۴ ـ ۸ ـ اندازه‌گیری سرعت رشد نسبی (RGR) برگ‌های گندم

۳ ـ ۴ ـ ۹ ـ اندازه گیری نسبت سطح برگ(LAR)

۳-۴-۱۰ اندازه گیری وزن نسبی (RWC)گیاه

۳ ـ ۵ ـ تجزیه آماری داده‌ها

فصل چهارم: نتیجه گیری

۴-۱- نتایج

۴-۲- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان نسبت سطح برگ گیاه گندم دوروم

۴-۲-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان نسبت سطح برگ گیاه گندم دوروم

۴-۲-۲- اثر سطوح مختلف پلیاتیلن گلیکول بر نسبتسطح برگ گیاه گندم دوروم

۴-۲-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی‌اتیلن‌گلیکول بر نسبتسطح برگ گیاه گندم دوروم

۴-۳- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان سرعت رشد نسبی گیاه گندم دوروم

۴-۳-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان سرعت رشد نسبی گیاه گندم دوروم

۴-۳-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر میزان سرعت رشد نسبی گیاه گندم دوروم

۴-۳-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر سرعت رشد نسبی گیاه گندم دوروم

۴-۴- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان وزن نسبی گندم دوروم

۴-۴-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان وزن نسبی گندم دوروم

۴-۴-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر میزان وزن نسبی گندم دوروم

۴-۴-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان نسبی گیاه گندم دوروم

۴-۵- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلیاتیلن گلیکول بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی برگ گندم دوروم

۴-۵-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی برگ گندم دوروم      

۴-۵-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برگ گندم دوروم

۴-۵-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی‌اتیلن‌گلیکول بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برگندم دوروم

۴-۶- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان پروتئین برگ گندم دوروم

۴-۶-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان پروتئین برگ گندم دوروم     

۴-۶-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر میزان پروتئین برگ گندم دوروم

۴-۶-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان پروتئین برگ گندم دوروم

۴-۷- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر درصد جوانه‌زنی گندم دوروم

۴-۷-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر درصد جوانه‌زنی گندم دوروم

۴-۶-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر درصد جوانه‌زنی گندم دوروم

۴-۷-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن‌گلیکول بر درصد جوانه‌زنی گندم دوروم

۴-۸- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر مقدار فنل کل برگ گندم دوروم

۴-۸-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر مقدار فنل کل برگ گندم دوروم     

۴-۸-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر فنل‌کل برگ گندم دوروم

۴-۸-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر فنل‌کل برگ برگ گندم دوروم

۴-۹- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر مقدار کاروتنوئید برگ گندم دوروم

۴-۹-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر مقدار کاروتنوئید برگ گندم دوروم  

۴-۹-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر مقدار کاروتنوئید برگ گندم دوروم

۴-۹-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر مقدار کاروتنوئید برگ گندم دوروم

۴-۱۰- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر مقدار کربوهیدرات برگ گندم دوروم

۴-۱۰-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر مقدار کربوهیدرات برگ گندم دوروم        

۴-۱۰-۲- اثر سطوح مختلف پلی‌اتیلن‌گلیکول بر کربوهیدرات برگ گندم دوروم

۴-۱۰-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن‌گلیکول بر مقدار کربوهیدرات برگ گندم دوروم

۴-۱۱- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان کلروفیل‌a برگ گندم دوروم

۴-۱۱-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان کلروفیل‌a برگ گندم دوروم

۴-۱۱-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر کلروفیل‌a برگ گندم دوروم

۴-۱۱-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر مقدار کلروفیل‌a برگ گندم دوروم

۴-۱۲- اثر تیمارهای اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر میزان کلروفیل‌ b برگ گندم دوروم

۴-۱۲-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان کلروفیل b برگ گندم دوروم         

۴-۱۲-۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر کلروفیل b برگ گندم دوروم

۴-۱۱-۳- اثر متقابل سطوح مختلف اسپرمیدین و پلی اتیلن‌گلیکول بر مقدار کلروفیل b برگ گندم دوروم

فصل پنجم: بحث

۵-۱- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان نسبت سطح برگ (LAR) گیاه گندم دوروم

۵-۲- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر سرعت رشد نسبی (RGR) گیاه گندم دوروم

۵-۳-اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان وزن نسبی (RWC) گندم

۵-۴- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برگ گندم دوروم

۵-۵-اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان پروتئین برگ گندم دوروم

۵-۶-اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر مقدار فنل‌کل برگ گندم دوروم 

۵-۷- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر مقدار کاروتنوئید برگ گندم دوروم

۵-۸-اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر مقدار کربوهیدرات برگ گندم دوروم    

۵-۹-اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان کلروفیل‌ a برگ گندم دوروم

۵-۱۰- اثر سطوح مختلف اسپرمیدین بر میزان کلروفیل b برگ گندم دوروم

۵-۱۱-اثر سطوح مختلف پلی‌اتیلن‌گلیکول بر ‌میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برگ‌گندم دوروم

۵-۱۲- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر میزان پروتئین برگ گندم دوروم

۵-۱۳- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر درصد جوانه زنی گندم دوروم

۵-۱۴- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر فنل‌کل برگ گندم دوروم

۵-۱۵- اثر سطوح مختلف پلی‌اتیلن‌گلیکول بر کربوهیدرات برگ گندم دوروم

۵-۱۶- اثر تیمارهای پلی‌اتیلن‌گلیکول بر میزان کلروفیل ‌a برگ گندم دوروم

۵-۱۷- اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر کلروفیل b برگ گندم دوروم

۵- ۱۸- نتیجه گیری کلی

پیشنهادات

فهرست منابع

منابع انگلیسی

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “پایان نامه تأثیر پیش تیمار اسپرمیدین روی جوانه زنی”


*

اطلاعات فروشنده