مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

فلسفه خاتمیت

  

عنوان: فلسفه خاتمیت

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 22

توجهاین تحقیق در مورد خاتمیت می باشد و مفهوم ، ارکان و ادله حاکم بر خاتمیت را مورد بررسی قرار می دهد.

بخش های مقدمه و فهرست مطالب این تحقیق را میتوانید در بخش توضیحات (پایین همین صفحه) مشاهده نمایید.

4,400 تومان

توضیحات

مقدمه

نیاز دائمی انسان به هدایت الهی و راهنمایی وحی از یک سو، و صراحت قرآن و اجماع مسلمین بر ختم رسالت و کمال دین اسلام از سوی دیگر، پرسشهایی در زمینهی خاتمیت ایجاد کرده است. این پرسشها از منظرهای مختلفی قابل طرح و پاسخگوییاند; یکی از نگاه درون دینی و با توجه به هماهنگی آیات مربوط به خاتمیت و دیگری با نگاهی کلی به چگونگی تطبیق قوانین ثابت با نیازهای متغیر آدمی.

ظهور دین اسلام، با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوت توام بوده است.مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع شده تلقی کرده اند.هیچ گاه برای آنها این مساله مطرح نبوده که پس از حضرت محمد(ص)پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه؟ چه، قرآن کریم با صراحت، پایان یافتن نبوت را اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است.در میان مسلمین اندیشه ظهور پیغمبر دیگر، مانند انکار یگانگی خدایا انکار قیامت، با ایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است.

تلاش و کوششی که در میان دانشمندان اسلامی در این زمینه به عمل آمده است، تنها در این جهت بوده که می خواسته اند به عمق این اندیشه پی ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند.

قدر مسلم این است که وحی، تلقی و دریافت راهنمایی است از راه اتصال ضمیر به غیب و ملکوت.نبی، وسیله ارتباطی است میان سایر انسانها و جهان دیگر و در حقیقت پلی است میان جهان انسانها و جهان غیب.

نبوت از جنبه شخصی و فردی، مظهر گسترش و رقاء شخصیت روحانی یک فرد انسان است و از جنبه عمومی، پیام الهی است برای انسانها به منظور رهبری آنها که به وسیله یک فرد به دیگران ابلاغ می گردد.

مفهوم خاتمیت

خاتم (به فتح تا) از نظر اهل لغت عبارت است از «رسیدن به انتهای چیزی»  و «مُهر زدن بر چیزی»  و در واقع خاتم را «ما یختم به» دانسته‌اند یعنی چیزی که پایان دهنده هست و به واسطه آن، امر به نهایت و انتها می‌رسد.

در مقاییس اللغة، ختم، به معنای رسیدن به انتهای شیء آمده است و صاحب آن معتقد است که «ختم» به معنای «طبع» (مُهر زدن) هم که باشد، باز نتیجه‌اش همان معنای رسیدن به انتهای شیء است زیرا مُهر زدن بر چیزی پس از اتمام آن چیز است تا امری تمام نشود، مُهر تمامیت و تأیید نمی‌خورد.  بنابراین، خاتم النبیین یعنی کسی که به وسیلة او نبوت به آخر رسید.

فهرست مطالب

مقدمه
مفهوم خاتمیت
فلسفه خاتمیت
۱٫ کامل شدن معارف دین و ختم شدن مراتب شریعت
۲٫ صیانت شریعت محمدیه از تحریف
۳٫ بلوغ فکری
ارکان خاتميت
ادله خاتمیت
۱) دلایل نقلی
۲) دلایل عقلی
خاتمیت و تشیع
دلایل قرآنى و روائی بر خاتمیت و جهانى بودن اسلام
جاودانى بودن اسلام
دلیل قرآنى بر خاتمیت
دلایل روائى بر خاتمیت
نتیجه گیری
منابع

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “فلسفه خاتمیت”


*

اطلاعات فروشنده