مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه تصحیح انتقادی دیوان فارغ گیلانی

  

عنوان: پایان نامه « تصحیح انتقادی نسخه خطی دیوان فارغ گیلانی »

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 338

این پایان نامه در مورد تصحیح انتقادی نسخه خطی دیوان فارغ گیلانی می باشد ، به صورت تحقیقی ، پژوهشی و عملی بوده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده است. این پایان نامه به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ، محیط زیست و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

نکته: بخش چکیده و فهرست مطالب این پایان نامه را در بخش توضیحات (پایین همین صفحه) ملاحظه فرمائید.

33,200 تومان

توضیحات

چکیده :

یکی از راههای تقویت بنیه ی علمی محققان ادبی، توغل درمتون گذشتگان است. تصحیح یک اثرقدیمی، علاوه براحیای یک متن ومعرفی آن به جامعه ، خدمت به محقّقان ودانش پژوهان می باشد وبرای مصحح نیزواجد منافع کثیرعلمی است. یکی از این آثار ادبی که تاکنون به حلیه ی طبع آراسته نشده است، دیوان فارغنامه ی فارغ گیلانی» از حسین بن حسن فارغ گیلانی، شاعر دوره ی صفویّه است. وی مجموعه اشعار بلند در قالب مثنوی «مدح وکرامات وجنگ های حضرت علی (ع) را سروده است که درحدود ۱۰۰۰۰ بیت می باشد.

با تصحیح انتقادی این اثر که از روی چهارنسخه معتبر- ازمیان نسخ متعدد- صورت گرفته است، سعی برآن بوده که به یک متن منقّح دسترسی حاصل شود وهمچنین به اختلاف نسخه ها وتوضیح مشکلات لغوی وپیچیدگی معنایی اثرمذکور ونیزشرح احوال شاعر باتوجه به اطّلاعاتی کمی که دراین مورد دریافت شده است، پرداخته شود.

کلید واژه :

تصحیح انتقادی ، فارغ گیلانی، نسخه بدل، حماسه ی مذهبی

مقدمه :

درتاریخ پرفراز ونشیب ادب فارسی شاعران زیادی به ذکرمناقب وحماسی مذهبی ائمه ی دین خصوصاً حضرت علی ابن ابیطالب پرداخته اند. یکی ازآن شاعران، شاعرگمنام گیلانی«حسین بن حسن گیلانی معروف به ملاّفارغ گیلانی صاحب دیوان فارغنامه »شاعر دوره ی صفّویه است.

۱- «ازحماسه های قدیم دینی شیعه، خاوران نامه (ختم، ۸۳۰ هجری) از مولانا محمدبن حسام الدین مشهور به ابن حسام، (شاعرقرن ۹ متوفی به ۸۷۵هـ) است. که در شرح احوال وداستان هایی از علی بن ابیطالب (ع) می باشد.

در باب امام اول شیعیان، میان شیعه تدریجاً داستان هایی پدید آمده که بعضی ازآن ها را مبنی برحوادث تاریخی یعنی جنگ های او درحیات محمّد بن عبدالله (ص) وهنگام خلافت وشجاعت های وی است. منتهی به تدریج عناصرداستانی برآن ها افزوده شده وبرخی دیگر از داستان ها به کلّی دورازحقیقت تاریخی وافسانه ی محض است که اندک اندک میان ملت ایران وبراثراخلاص شدید این قوم نسبت به حضرت علی (ع) ودرآمدن او در صف پهلوانان ملی وجود یافت» (صفا) ۱۳۶۳ :۳۷۷)

۲-منظومه صاحبقران نامه، درداستان سیدالشهدا حمزه بن عبدالمطلّب عمّ پیامبر (ص) می باشد، این منظومه به سال ۱۰۷۳ هجری به نظم درآمد وناظم آن معلوم نیست.

۳-منظومۀ حیدری راجع است به زندگی پیامبر(ص) وحضرت علی (ع) تا پایان وفات وشهادت حضرت علی (ع)، ناظم اصلی آن میرزا محمد رفیع خان باذل، پسرمیرزا محمّد است.

۴-مختارنامه ازعبدالرّزاق بیک (درشرح غزوات مختار بن ابی عبیده ی ثقفی)

۵-شاهنامه ی حیرتی، به بحر هزج درذکر غزوات حضرت رسول وائمه ی اطهار که بیست وهشت هزار هشت صد بیت دارد. درسال ۹۵۳، توسط حیرتی (متوفی ۱۹۷۰ ) به پایان رسید.

۶-غزوه نامه ی اسیری، دربحرمتقارب درشرح غزوات رسول اکرم (ص) توسط شاعر اسیری (۹۲۶-۹۷۴)

۷-کتاب حمله ی راجی، ناظم ملابمانعلی متخلص به راجی، قرن ۱۳

۸-خداوند نامه از ملک الشعرای فتحعلی خان صبای کاشانی

۹-اردیبهشت نامه ازسروش اصفهانی، (متوفی ۱۲۸۵).

۱۰-دلگشا ازمیرزا غلامعلی آزاد بلگرامی (متوفی ۱۲۰۰)

۱۱-جنگنامه از«آتشی »

۱۲-داستان علی اکبر از محمّد طاهر بن ابوطالب، سال ۱۲۹۸٫

فارغ ازمیان فارغنامه

اطلّاعات مادرباره ی فارغ وخصوصّیات فکری روحی واخلاقی وی بسیار ناچیزاست ودرتذکره ها ودیگرمراجع مطالبی دراین خصوص ذکر نگردیده است؛ اما ازمیان ابیات این مثنوی، شناخت بیشتری ازروحیاّت وخلق وخوی وی حاصل می شود.

حسین بن حسن گیلانی مشهور به «ملّا فارغ گیلانی » ازشاعران دوره ی صفویه واهل گیلان است؛ به گفته ی خود او، محل تولد وی رودسر است.

فهرست مطالب

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

مقدمه

فارغ از میان فارغنامه

ظهور صفویّه

ساختار اجتماعی دوران صفویّه

سبک شعر در دوره ی صفویّه

نسخه های فارغنامه ی فارغ گیلانی

مشخصات نسخه ها

تصویر نسخه ها

تفاوت تعداد ابیات نسخه های چهارگانه

روش تصحیح

رسم الخط نسخه ی اساس

معرفی مختصری ازموضوع های دیوان فارغ گیلانی

خصوصیات سبکی فارغ نامه ی فارغ گیلانی

متن مثنوی فارغنامه

(توحید باری تعالی )

مناجات نامه درباب دعا

در تعریف اسم اسمای و اوصاف کدام حضرت محمد مصطفی و علی مرتضی

چهارماهه امام دین حیدر، بسته در مهد کشتن اژدر

بازدرمهد بسته حضرت شاه، برکشیدن زلطف طفل ازچاه

بشنو معجزی ازآن سرور بستن دست دیور را حیدر

تعلیم نمودن جناب امیرالمومنین جبرئیل امین را

جنگ حیدر وجبله شاهی بشنو تا بتورسد کامی

شترباردادن حیدر به فقیری که خواست زان سرور

خاتم بخشیدن جناب امیرمؤمنان به سائل دربین نماز

قصّه ی مرغ شهرجابلسا ورفتن علی شیرخدا

داستان مرکب عرب ودویدن امیرالمومنین (ع)

قصه ی چشم کندن دختر باضیا گشتن ازدم حیدر

داستان صعصعه باجناب امیرالمومنین علیه السّلام

قصه ی پسرعلی اسود ونهنگ کشته شدن علی اسود

معجزات جناب امیر که بعد از وفات پیغمبر (ص) ظاهر شد

داستان جناب امیرالمومنین (ع)وجنگ کردن باعمرگبرملعون

جنگ کردن جناب علی (ع) با قحطبه نام گبر وحکایت او

قصّه ی سایل از حضرت امیرقرض خواستن وفروختن جناب علی دربربر

معجزات جناب امیرالمومنین با حارث وجنگ کردن علی (ع)

معجزات اسدالله الغالب علی (ع)   قصّه­ی ابراهیم ادهم

معجزات ساقی کوثر علی (ع) با ابراهیم ادهم

شمّه ای از معجزات ابوتراب جناب علی عمران (ع)

هویدا شدن نجف اشرف به دست خدابنده

شمّه ای از ولایت حیدر که پس کوه قاف بردعمر

قصّه ی جناب شاه مردان علی با اژدها ها

قصّه ی جنگ کردن اما م دین حیدر کندن درزقلعه ی خیبر

قصّه ی علقمه باهشّام وگرفتن قنبر وجنگ کردن

قصّه ی قلعه ی سلاسل وقتل قتال ملعون

جنگ کردن عنقای فارسی با اسدالله الغالب علی (ع)

قصّه ی قلعه ابونقع قیس بن حره وقصّه ی ببر با ساقی کوثر

قصّه ی نوح یونس وماهی

قصّه ی شاه شمس مغربی وجنگ کردن جناب علی با اژدها

قصّه ی شاه مردان علی ابوطالب علیه السلام با شیران

نکته ای از ولایت جناب امیرالمومنین وحکایت شیران

فهرست اصطلاحات نجومی

فهرست عام اعلام

فهرست منابع

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “پایان نامه تصحیح انتقادی دیوان فارغ گیلانی”


*

اطلاعات فروشنده