مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه پترولوژی دایکهای مافیک در کوه سماموس

  

عنوان: پایان نامه « پترولوژی دایک های مافیک در کوه سوماموس (جنوب رامسر) »

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 51

این پایان نامه در مورد پترولوژی دایک های مافیک در کوه سوماموس (جنوب رامسر) می باشد ، در 5 فصل آماده ، به صورت تحقیقی ، پژوهشی و عملی بوده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده است. این پایان نامه به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های زمین شناسی ، محیط زیست و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

نکته: بخش چکیده و فهرست مطالب این پایان نامه را در بخش توضیحات (پایین همین صفحه) ملاحظه فرمائید.

36,500 تومان

توضیحات

چکیده

دایکهای بازالتی در منطقه جواهردشت و در ۴۵ کیلومتری جنوب شرق شهرستان رودسر در شرق استان گیلان برونزد دارند. این دایکها  به سن کرتاسه بوده و به درون واحدهای آهکی ژوراسیک فوقانی- کرتاسه زیرین تزریق شده اند. این سنگها تنوع ترکیبی بین بازالتها ، آندزیت های بازالتی و پیروکسن آندزیتها نشان می دهند. به لحاظ ژئوشیمیایی این سنگها جزو سری انتقالی یا تحولی بوده و مطالعات ژئوشیمیایی و پتروگرافی حکایت از تفریق کلینوپیروکسن و اولیوین در تحولات ماگمایی سنگهای مزبور دارد . مطالعه بر روی روند عناصر ناسازگار و نسبت های آنها نشان می دهد که این بازالتها با پوستۀ قاره ای آلایش داشته اند. روند عناصر REE در این سنگها حکایت از عدم وجود گارنت در ناحیه منشاء آنها است. به نظر می رسد این بازالت ها از یک منبع گوشته ای تهی شده نشأت گرفته که به درجاتی با سنگهای پوسته قاره ای آلوده شده اند و از این حیث قابل مقایسه با ریفت آفار در اتیوپی می باشند.

واژه های کلیدی : دایک های جواهردشت ، آلایش پوسته ای ، بازالت ، ریفت آفار .

۱-۱- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی:

منطقه مورد مطالعه در شامل ایران در برگیرنده مناطق غربی استان مازندران در شهرستان رامسر و شرق استان گیلان شامل حوزه های شهرستانهای رودسر و املش و مناطق وسیع اشکورات را شامل می شود (شکل ۱). نمونه برداری از کوه سوماموس در نواحی جواهرده در جنوب رامسر و جواهردشت در جنوب شرق کلاچای انجام پذیرفته که برای دسترسی به این مناطق می توان از جادة رامسر به جواهرده و سیاهکلرود به جواهردشت استفاده نمود (شکل۲).

۱-۲- ریخت شناسی:

از دیدگاه ریخت شناسی ، منطقه برروی رشته کوه البرز واقع شده که شامل بلندی های خشن و سخت گذر همراه با دره های تنگ و ژرف است. بلندترین نقطة ارتفاعی منطقه مورد مطالعه کوه سماموس با بلندای ۳۶۳۳ متر است. قسمتی از محدودة مورد مطالعه دارای پوشش جنگلی می باشد. این پوشش تا ارتفاع ۲۰۰۰ متری ادامه دارد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

۱-۱- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی

۱-۲- ریخت شناسی

۱-۳- آب و هوا

۱-۴- پیشینه مطالعاتی

۱-۵- هدف از اجرای پایان نامه

۱-۶- روش مطالعه

فصل دوم: زمین شناسی عمومی

۲-۱- موقعیت منطقه در تقسیم بندی های زونهای ساختاری ایران

۲-۲- زمین شناسی محدودة مورد مطالعه

فصل سوم: پتروگرافی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- پتروگرافی بازالتها

۳-۳- پتروگرافی آندزیتهای بازالتی

۳-۴- پیروکسن آندزیت

۳-۵- نتیجه گیری

فصل چهارم: ژئوشیمی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- طبقه بندی ژئوشیمیایی سنگها

۴-۳- بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بازالتها با استفاده از عناصر اصلی و فرعی

۴-۴- دیاگرام های عنکبوتی

۴-۵- طرح های REE

فصل پنجم: جایگاه زمین ساختی و پتروژنز

۵-۱- مقدمه

۵-۲- بررسی نسبت های عناصر ناسازگار

۵-۳- بررسی دیاگرام های تکتنوماگمایی

نتیجه گیری

منابع

فهرست جداول

جدول۱ : نتایج تجزیه شیمیایی عناصر اصلی ، فرعی و REE دایک های منطقه جواهردشت به روش ICP

فهرست اشکال

شکل (۱) : موقعیت منطقه مورد مطالعه در شرق استان گیلان و غرب مازندران

شکل (۲) : راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه و موقعیت کوه سوماموس

شکل (۳) : موقعیت منطقه در گوشه شمال شرقی ورقی ۱۰۰۰۰۰/۱ جواهرده

شكل(۴) : موقعیت منطقه زونهاي زمين‎ساختي ايران

شکل (۵): واحدهای اصلی ساختمانی البرز مرکزی براساس تقسیم بندی آنگالن

شکل (۶): واحدهای ساختمانی البرز براساس تقسیم بندی دلنباخ

شکل(۷) : نمایی از کوه سماموس و روستای جواهردشت

شکل (۸) : نمایی از دایک نفوذ یافته به آهکهای ژوراسیک فوقانی ـ کرتاسه زیرین

شکل(۹) : نمایی از بازالت با فنوکریست های پیروکسن در یک خمیره دانه متوسط

شکل (۱۰) : نمایی از تیغه های جدایشی ارتوپیروکسن از کلینوپیروکسن در بازالت

شکل (۱۱) : نمایی از خوردگی خلیجی و تبلور مجدد در بلور کلینوپیروکسن در سنگ بازالت (باآنالیزور)

شکل (۱۲) : نمایی از خوردگی خلیجی در بلور کلینوپیروکسن در سنگ بازالت (بدون آنالیزور)

شکل (۱۳) : نمایی از آندزیت های بازالتی حاوی فنوکریستهای پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن

شکل (۱۴) : نمایی از بافت غربالی در فنوکریستهای پلاژیوکلاز در سنگ آندزیت (با آنالیزور)

شکل (۱۵) : نمایی ازبافت غربالی در فنوکریستهای پلاژیوکلازدرسنگ آندزیت (بدون آنالیزور)

شکل (۱۶) : نمودار مجموع آلکالن در برابر سیلیس

شکل (۱۷) : نمودار Zr/TiO2 در برابر Nb/Y

شکل (۱۸) : نمودار مجموعه آلکالن در برابر سلیس از برای تعیین سری ماگمایی

شکل (۱۹) : نمودار P2O5 در برابر Zr

شکل (۲۰) : روند تغییرات Al2O3 در برابر MgO

شکل (۲۱) : نمودار CaO/Al2O3 در برابر MgO

شکل (۲۲) :  روند تغییرات TiO2 در برابر MgO

شکل (۲۳) : موقعیت نمونه ها در دیاگرام مثلثی AFM

شکل (۲۴) : الگوی عناصر کمیاب ناسازگار دایک های  منطقه بهنجار شده با مقادیر  گوشته اولیه

شکل (۲۵) : الگوی عناصر کمیاب ناسازگار دایکهای منطقه بهنجار شده با مقادیر مورب

شکل (۲۶) : الگوی میانگین دایکهای بازالتی منطقه در مقایسه با مقادیر میانگین پوسته

شکل (۲۷) : الگوی میانگین دایکهای بازالتی منطقه در مقایسه با مقادیر میانگین پوسته

شکل (۲۸) : روند عناصر نادر خاکی بازالتهای مورد مطالعه بهنجار شده با مقادیر کندرینی

شکل (۲۹) : الگوی میانگین عناصر REE منطقه با مقادیر میانگین پوستۀ قاره ای

شکل (۳۰): نمودارNb/Yدربرابر Zr/Nb برای دایک های منطقه بردار آلایش پوسته ای

شکل (۳۱) : نمودار Nb/Yدر برابر Zr/Nb

شکل (۳۲) : موقعیت نمونه ها در نمودار Zr/4-Nb*2-Y

شکل (۳۳) : موقعیت نمونه ها در نمودار La/10-Y/15-Nb/8

شکل (۳۴) : مقایسه ای مابین میانگین بازالتهای انتقالی (تحولی) ریفت آفار در اتیوپی با بازالتهای منطقه

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “پایان نامه پترولوژی دایکهای مافیک در کوه سماموس”


*

اطلاعات فروشنده